ACTIVE FACILITATOR : MONIQUE STRAND

MONIQUE STRAND

Country: NORWAY

Hello!
I have been in Melchizedek Method since Vancouver, August 1998 with Alton and walked all the steps to 5.3. During these years I have given several workshops. I am now happy to be part of the Gaiadon Heart, and to be a Master Facilitator. Other than MM, I have done various spiritual work since 1978. I am a Li-Chi Master of Reiki. I´m proud and humble to be a servant to the Universe and Gaia´s ascension.
If you are guided to it, please visit www.hologram.no for further information. The site is updated every month with chapters from my books (Norwegian only), workshops and treatments available.
In unconditional Love and service
Monique Strand
Oslo, Norway

Gaiadon Heart informasjonskvelder i Oslo, høsten
2008. Velkommen til Unity Senter i Møllergata 24
følgende onsdager: 20.08., 17.09., 22.10., 19.11.
og 10.12. Klokken 19.00 - ca 20.30. Inngang kr.
50,-.
Hver kveld blir det ny informasjon og ulike meditasjoner på norsk.
Er du nybegynner er det ok, vi starter fra
grunnen. Har du gått en lang vei, finner du også
noe du kan bruke her! Alle som har gjort
Melchizedeks Methode og/eller Gaiadon Heart er
velkomne til å få inspirasjon og treffe andre.
På oppfordring fra Saranya ønsker jeg deg velkommen!
MasterFacilitator
Monique Strand


In the One Love of the One Heart
Monique

--
Monique Strand
Schweigaards gate 54 B
0656 OSLO
Tlf: 22 67 28 29 Mobil: 920 66 208
http://www.hologram.no